Prokastinera är ett ord som jag stött på ganska många gånger och har blivit nyfiken på vad det innebär.

Prokastinera är ett ord som jag stött på ganska många gånger och har blivit nyfiken på vad det innebär.

Vad är prokrastinera?

Enligt wikipedia:

Prokrastinering eller uppskjutarbeteende innebär inom kognitiv beteendeterapi (KBT) vanemässig och kontraproduktiv senareläggning, förhalning eller undvikande av planerade handlingar, beslut och arbetsuppgifter, trots vetskap om att det kan leda till negativa konsekvenser. Man substituerar medvetet viktiga aktiviteter med alternativa aktiviteter som kanske också måste göras men som har lägre prioritet, eller som inte alls bidrar till att man uppnår sina mål, exempelvis dagdrömmande eller datorsurfande på arbets- eller studietid. Prokrastinering inträffar ofta när ett val måste göras mellan en större uppgift och en mindre uppgift, eller när en uppgift upplevs som obehaglig, tråkig eller koncentrationskrävande. Vanliga problemområden är att fullfölja studier och författarskap, att hålla leveranstider i sitt arbete och att betala räkningar i tid.

Det gör ju jag! Jag inser att jag prokastinerar när jag har lite att göra. Jag skjuter upp lättare arbetsuppgifter och har svårt att hålla leveranstider. Att betala räkningar i tid är ett återkommande problem för mig, jag har löst det genom att ha autogiro och e-faktura på nästan allt. Men de som kommer med pappersfaktura, ja de hamnar sist i prioriteringen. Jag ligger i sängen och går bara inte upp, jag slösurfar och sedan blir vi så sena att vi måste stressa. *gahh*

Jag läser vidare på wiki:

Prokrastinering kan leda till bristande personlig produktivitet och stora problem att uppnå sina mål för såväl privatliv, studier som karriär. Beteendet påverkar allvarligt personens vardagliga liv och leder till psykologisk dysfunktion. En person som lider av detta kan drabbas av psykiskt lidande, skuldkänslor, bli stressad och känna ångest för att man inte tar sitt ansvar. Dessa känslor kan leda till ytterligare förhalning. Prokrastinering kan av omgivningen såväl som personen själv misstolkas som lättja och ansvarslöshet.

Oj oj, det stämmer ju på mig… är det prokrastinering jag gjort hela mitt liv! Hur ändrar jag på detta??

Inom kognitiv beteendeterapi observerar man vilka känslor och tankar som kan föranleda impulsen att fördröja, och tränar på att ändra tankemönstret kring det aktuella beteendet. Några exempel på steg att träna på är:

Do-it-now” – Så snart tillfälle ges, ge dig själv verbala instruktioner att omedelbart påbörja den planerade uppgiften. Träna på att säga “Nu!” till dig själv och att agera direkt. Det kan gälla att ta sig an nästa punkt i planeringslistan, att kliva upp omedelbart när väckarklockan ringer, eller att byta aktivitet när en timer ringer.

5 sekundersregeln – För att trigga dig till handling räkna ned, som NASA vid en raketuppskjutning, 5–4–3–2–1, inför att du ska göra något.
(Denna metod har jag testa ett par ggr men då jag inte vetat varför jag slösurfar i t.ex. sängen så har jag inte haft anledning att använda den så ofta, ändring på det =)

Värderingar – Att formulera högre mål och vad som är viktigt i livet för att uppnå långsiktig tillfredsställelse. Skriv ned vilka aktiviteter du vill prioritera, och varför.

Planering – Att bryta ned mål och stora aktiviteter i mindre aktiviteter, att prioritera dem baserat på hur viktiga de är snarare än hur brådskande de är, att identifiera deadlines, att planera in aktiviteterna i att-göra-listor och i sin kalender. I synnerhet bör första steget planeras. Planera i slutet av veckan vad som ska göras nästa vecka, på kvällen vad som ska göras dagen därpå, eller före en rast vad som ska göras efter rasten, och hur länge. Även pauser, helgledigt, semester och belönande aktiviteter kan planeras in.

Nu när jag äntligen förstått varför jag skjuter upp saker hela tiden, så är det väl bara att ta tag i det och försöka att förändra sig, eller?? Nja, så enkelt är det ju inte… men just nu känns livet mycket enklare då jag inser att det finns fler som jag och att för att komma ur en negativ spiral… JUST DO IT!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Andra inlägg

Konsert

Igår var vi på konsert, Jill Johnson. Vi åt Kinamat och mös. När vi kom stod hon i…

Mina avslutade projekt

Det var visst inte så många som jag trodde. Det finns nog endel UFO:n i stickkorgen ändå… måste…