Vättern runt

Vättern runt med Mustanggänget

Vyn ifrån framsätet på en mustang